Відділ міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку


СТАЖУВАННЯ В ЯГЕЛОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Участь у наукових стажуваннях – це завжди неоціненний досвід, отримання нових контактів, ідей та імпульсів для подальших наукових звершень. А якщо таке стажування міжнародне – ефект, зазвичай, ще істотніший, адже відбувається перетікання досвіду, знань та ідей з іноземного науково-академічного середовища.

Нагоду стати частинкою глобальної «економіки знань» та міжнародного руху людського капіталу я отримала завдяки участі протягом 3 січня-3 лютого 2012р. у стипендійній програмі Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) з фонду Королеви Ядвіги (http://www.uj.edu.pl/web/oip/wlasne-fundusze-stypendialne/jadwiga). Стипендія призначається науковцям з країн пострадянського простору на 1 місяць для здійснення спільних досліджень з польським науковцем у обраній галузі науки. Свої наукові пошуки на факультеті управління і суспільної комунікації Ягеллонського університету я здійснювала під керівництвом проф., д.е.н. Гж.Сросляка.

Чим же стало корисним для мене дане стажування?

Насамперед, було опрацьовано матеріали загальноуніверситетської та факультетської бібліотеки, бібліотеки Економічного Університету в Кракові, бібліотеки Вищої школи управління і банківництва в Кракові – зібрано, узагальнено та систематизовано інформацію з монографічної літератури, підручників, журналів, матеріалів конференцій, електронних джерел – щодо специфіки інвестиційних процесів в Польщі та інших країнах Центральної і Східної Європи. Завдяки цьому було підготовано наукові статті «Інституційне забезпечення інвестиційної діяльності в Польщі» та «Кредитна політика Республіки Польща».

Встановлені контакти з працівниками польських ВНЗ дали можливість проаналізувати та адаптувати до власних викладацьких потреб методики проведення лекцій, семінарів та практичних занять, а також активаційних методів роботи зі студентами (наприклад, методика «5 з 25», методика «золоті думки», методика «6-3-5», методика «інсценізація» тощо).

Важливим практичним аспектом стало налагодження контактів з Центром обслуговування інвесторів в Кракові, що дозволило отримати «з перших вуст» інформацію про практичні сторони роботи центру з інвесторами, опрацювати аналітичні матеріали центру, дізнатись про перспективи та стратегічні пріоритети інвестиційної політики влади міста. Завдяки цьому стало можливим здійснення порівняльного аналізу стратегій та механізму залучення й освоєння іноземних інвестицій в економіках Кракова та Львова, їх сучасного стану та перспектив.

З директором Центру обслуговування інвесторів у Кракові п. Рафалом Кульчицьким

З науковим керівником, а також з працівниками інших кафедр обговорено та визначено напрями подальшої співпраці, організації спільних студентських та викладацьких конференцій, здійснення обміну літературою, проведення виїзних лекцій.

Дане стажування - це ще один крок до розуміння тенденцій у науковій сфері наших найближчих сусідів, які, хоч ментально і схожі на нас, мислять зовсім іншими категоріями, використовують інші наукові підходи та адаптують сучасні методики до аналізу проблем, це ще один крок до європейського освітнього простору, ще один крок до самовдосконалення, до пізнання світу та пізнання себе.

За детальною інформацією про програму, умови участі звертайтесь до автора публікації за адресою irynapol@gmail.com.

Автор – к.е.н., асистент кафедри банківської справи Ірина Польова

 

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ

БАСЕЙН ТРЬОХ МОРІВ: КУЛЬТУРА ЄДИНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

INTERNATIONAL

SYMPOSIUM ON COMMON GOVERNANCE CULTURE & RESTRUCTURING PROBLEMS

IN THREE SEAS BASIN COUNTRIES

13-16 October 2011

| Istanbul Aydin University - ISTANBUL / TURKEY |

Topics of Symposium:
- Historical Legacies and Their Effects on Political Regimes and Administrative Structures
- Society and Change
- Cultural Change and Related Issues
- Democratization and the Rule of Law
- Public Policies and Reformation Process
- Civil Society and Democracy
- Power Relations and Issues with Mass Media
- International Relations, International Organizations and Regional Cooperation

1. Характеристика Симпозіуму

В рамках Міжнародного симпозіуму обговорювалися питання культурних змін і структурних перетворень у країнах басейну Середземного, Чорного та Каспійського морів з урахуванням історичної спадщини. У симпозіумі брали участь понад 400 учасників, у тому числі 135 іноземних гостей із 40 країн світу. До роботи симпозіуму були залучені викладачі, науковці, державні діячі та представники громадських організацій. На симпозіумі працювало 42 секції.

Офіційні мови симпозіуму: турецька, англійська, російська та арабська.

Проведення симпозіуму здійснювалось за підтримки:
- Republic of Turkey Prime Ministry Fund Promotion;
- The Turkish International Cooperation and Development Agency;
- R.t. Prime, Foreign Ministry of the Turks and Relative Communities;
- Istanbul Metropolitan Municipality;
- Istanbul Governorship.

На фото: пленарне засідання Симпозіуму

Офіційний сайт Симпозіуму: http://www.ucdenizhavzasi.org/index-eng.htm

Програма Симпозіуму: http://www.ucdenizhavzasi.org/programme.htm

Панельні дискусії Симпозіуму охоплювали тематики: 1) Differences in the Balkans and Compliance Problems, 2) Regional Dynamics in the Central Asia and Caucasus and 3) Post-Soviet Developments.

2. Учасники Симпозіуму – працівники та випускники кафедри Міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії

Серед доповідачів Симпозіуму Україну представляли: викладачі ЛКА: д.е.н., проф. Яремко Л.А., к.е.н., асист. Черкас Н.І.; а також випускники кафедри МЕВ ЛКА: к.е.н. Ткачук У.В., доцент Львівського Інституту Менеджменту, к.е.н. Засадко В.В., с.н.с. РФ НІСД у м. Львові та Радіца О.А., асист. Львівської державної фінансової академії.

На фото: д.е.н., Яремко Л.А. та к.е.н, Черкас Н.І.

Симпозіум проходив у ISTANBUL AYDIN UNIVERSTY (http://www.aydin.edu.tr/en_index.asp )

Доктор Мустафа AYDIN – засновник університету та Голова наглядової ради

Описание: 18sm

На пленарному засіданні перед присутніми також виступила ректор університету Prof. Dr. Yadigar Izmirli.
Ректор відзначила важливість регіону „трьох морів”, що охоплює басейни Чорного, Середземного та Каспійського морів.

Описание: 13sm

Регіон охоплює 44 країни, в ньому знаходиться 2/3 світових енергоресурсів, 1/4 населення світу, 2/3 пам’яток світової культурної спадщини. Саме в цьому регіоні існували розвинуті цивілізації минулого. Тому важливо забезпечити його гармонійний розвиток, який сприяв би успішному поступу всіх країн. А для цього важливо виявити сучасний стан політичного, економічного та суспільного розвитку регіону, виявити його проблеми та перспективи розвитку. Саме цьому і присвячена даний симпозіум – відзначила ректор. Також вона представила свій університет, як одного з основних організаторів симпозіуму. Приватний Ейдін університет є одним з найбільших у м. Стамбулі, загальна площа приміщень якого становить 120 тис. м. кв. Вуз щороку випускає близько 11 тис. фахівців. Університет має дружні відносини з більш як з 20-ма університетами світу.

Привітання учасникам симпозіуму надіслав Президент Туреччини Абдула Гюль, який відзначив важливість проблем, які поставлено темою симпозіуму, висловивши надію, що стабільність в регіоні басейну трьох морів сприятиме забезпеченню стабільності у світі.

Перед учасниками симпозіуму виступив губернатор м. Стамбула Хусейн Авні Мутлу.

Губернатор підкреслив важливість науки для успішного розвитку країни. „Якщо немає сильних університетів – не буде сильним суспільство, – відзначив він у своєму виступі. – Наше майбутнє – в університетах та дослідницьких центрах”. Висловив подяку університету за організацію симпозіуму та учасникам, які приїхали прийняти в ній участь, оскільки „важливо відслідковувати ситуацію не лише у своїй країні, але й у регіоні в цілому. Сьогодні в Стамбулі хороший ранок і важливо, щоб у всіх країнах регіону були такі ж чудові дні. На жаль зараз це не так” – зазначив губернатор і побажав успіху у проведенні симпозіуму.

Після урочистої частини розпочалась робота у секціях, в яких прийняли участь всі учасники. Тематика секцій постійно змінювалася залежно від тематики доповідей. Теми доповідей по кожній секції були визначена заздалегідь і представлені як у програмі симпозіуму так і на спеціальному стенді біля кожного залу засідань.

На стендах було вказано тематику засідання, прізвища учасників, теми їх доповідей та час виступу кожного з них.
Дуже зручно, оскільки учасники могли відвідувати не лише секції, а й виступи певних учасників за науковими інтересами.

У коридорах університету поблизу залів засідань стіни прикрашені фотографіями викладачів та видатних особистостей, що відвідували цей заклад.

У перший день Симпозіуму на 9 секції “Basin Countries and Development” виступила з доповіддю проф. кафедри МЕВ Яремко Л.А. Виступ було присвячено проблемам дослідження ефектів міжнародного економічного співробітництва з позиції концепції світового доходу.

9th SESSION

1st DAY 3rd SESSION

Basin Countries and Development

16.00 - 17.00

Chairman

Zasadko Valentyna

Law Lecture Hall

TURKEY

Güneri Akalın

The New Turkis Constitution

UKRAINE

Yaremko Larissa

 International Regi­onal Coopera­tions as a Tool of Increasing the National Income (KEİÖ Model).

KOSOVO

Leon Malazogu

Transfer of Electoral Authority in Kosovo and Lessons Learned


На фото: Leon Malazogu, Yaremko Larisa, Zasadko Valentyna, Guneri Akalin

На фото: обговорення доповіді (Firuz Demir Yasamis, Yaremko Larisa, Ilke Bezen Aydogdu,)

Доповідь асист. Черкас Н.І відбулася в рамках 25 секції “Foreign Trade, Technological Improvements and Development”. У доповіді розглядалось дослідження макроекономічних чинників структури експорту в Україні з допомогою методу векторної авторегресії з коригуванням помилки (SVEC).

На фото: доповідь Черкас Н.І.

25th SESSION

3rd DAY 1st SESSION

Foreign Trade, Technological Improvements and Development

09.30 - 10.30

Chairman

Tuncer Asunakutlu

Orange Hall

TURKEY

Firuz Demir Yaşamış

Relations Between Development  Technological Policy and in the Framework of International Technology Policies

UKRAINE

Nataliia Cherkas

Macroeconomıc Environment of Optimization the Structure of Ukraine's Export

TURKEY

İlke Bezen Aydoğdu

Turkish-Greek Economic Relations : From Economic Dependency to the Resolution of Conflict


На фото: Firuz Demir Yasamis, Tuncer Asunakutlu, Ilke Bezen Aydogdu, Nataliia Cherkas

На фото: обговорення доповіді (Firuz Demir Yasamis, Tuncer Asunakutlu, Nataliia Cherkas, Bayram Coskun, Ismail Yildirim)

Переглянути фотогалерею симпозіуму можна за наступним лінком: http://www.ucdenizhavzasi.org/sempozyum-fotolar6.htm

Доповідь к.е.н. доц. Щурко У.В., випускниці кафедри МЕВ ЛКА 2003 р.в., відбулась у 32 секції: “Issues with Culture and Art”, на тему: “Нові виклики культурної політики у транзитивних економіках”.

32nd SESSION

4th DAY 1st SESSION

Issues with Culture and Art

09.30 - 10.30

Chairman

Aydın Başbuğ

Blue Hall

USA

Benjamin Kweskin

From “Black Music” to Black Music

UKRAINE

Ulyana Shchurko

New Challenges For The Cultural Policy in Transitinional Economies

IRAQ

Oday S. Al-Taie

Role of Art and Movie in Enhancing the Dialogue Among the Communities


На фото: Benjamin Kweskin, Aydin Basbug, Ulyana Shchurko, Oday S. Al-Taie

Доповідь к.е.н., с.н.с. Засадко В.В., випускниці кафедри МЕВ ЛКА 2006 р.в., проходила у 30 секції: “Opportunities for the Cooperation in the Black Sea Region” на тему: “Проблеми і перспективи розвитку транскордонного співробітництва в межах програми “Чорне море”.

На фото: доповідь Засадко В.В.

30th SESSION

3rd DAY 2nd SESSION

Opportunities for the Cooperation in the Black  Sea Region

10.45 - 11.45

Chairman

Burcu Gültekin Punsman

Law Lecture Hall

RUSSIA

Valentine Zasadko

Problems and Ukraine's Trans-Border Coopera­tion Project on Expecta­tions of the Blacksea

AZERBAIJAN

Aygün Askerzade

Azerbaijan-Turkey Coo­peration in the Frame­work of Black Sea Eco­nomic Coooperation Organization Merging The Three Seas

AUSTRIA

Serdar Kesgin

Cooperation Initiatives for Black Sea: Model of Blackseafor

Доповідь асист. Радіци О., випускниці кафедри МЕВ ЛКА 2008 р.в., проходила у 13 секції: “Common Ground of the Cultures and Governance” на тему: “Корупція: Причини та шляхи подолання”.

На фото: Olena Raditsa, Yursuf Pustu, Murteza Hasanoglu

13 th SESSION

2nd DAY 2nd SESSION

 Common Ground of the Cultures and Governance

10.45 - 11.45

CHAIRMAN

Ali Faraz­mand

Orange Hall

TURKEY

Yursuf Pustu

Place of the Basin Countries in the Turkish Administrative  Literature

AZERBAIJAN

Mürteza Hasanoğlu

State Structure,  in Azerbaijan in the Process of Nation Building: Problems and Solutions

UKRAINE

Olena Raditsa

Corruption: Reasons and Suggestions for Solution

Львівська делегація поряд з організаторами Симпозіуму.

На фото: Handan Tezkanli, Larisa Yaremko, Senol Durgun, Akın Marsap, Nataliia Cherkas, Zasadko Valentina, Olena Raditsa

Фото у фойє готелю WOW Istanbul з колегами з Туреччини, Кувейту та Азербайджану.

На фото: Vahide Feyza Urhan (Turkey), Zuhaır A. Al-Mahmeed (Kuwait), Araz Kadimaliyev (Azerbaijan), Nataliia Cherkas, Larisa Yaremko, Hatice Metin (Turkey), Zasadko Valentina

Кожен день симпозіуму завершувався тематичними дискусіями, присвяченими актуальним проблемам регіону. Назви спільних панельних дискусій: “Balkans Between Cultural Coexistence and Nationalism”, “Regional Dynamics in the Cenral Asia and Caucasus and Post-Soviet Developments”, “Arab Spring and Pursuit for Restructuring”.

На фото: Nataliia Cherkas, Salam Kawakibi (Syria), R.G. Samgunov, Madina Halitova (Kazakstan), Yahya Bacak (Turkey)

На фото: Didi Ould Saleck (Senegal), Larisa Yaremko, Beshir A. Ahmed (Egypt), Michele Mechref (Lebanon), Murat Duran, Yahya Bacak (Turkey)

На фото: учасники спільної секції “Arab Spring and Pursuit for Restructuring”

3. Соціальна програма симпозіуму
Організатори Симпозіуму запланували дуже цікаві та пізнавальні екскурсії:

13.30 - 22.00

JOINT PROGRAMME

SOCIAL PROGRAMME (Sightseeing)

13.30

Departure from İstanbul Aydın University

14.00

Visit to Panaroma Historical Museum

15.00

Visit to Sultanahmet and Haghia Sophia Mosque

16.00

Sultanahmet Square (Free Time)

17.00

Visit to Basilica Cistern

19.00

Bosphorus Tour (Dinner on the Boat)(Kabataş Cityline Ferry Port)

Спершу гості відвідали історичний музей “Панорама” в Стамбулі, що демонструє завоювання Константинополя військами султана Мехмеда Другого.

На фото: інтер’єр музею у вигляді 3D

На фото: мініатюра музею

Софійський собор, або Ая-Софія – одна з найвеличніших пам'яток візантійської архітектури. Це символ «золотої доби» Візантійської імперії та один із символів сучасного Стамбулу.

На фото: внутрішній двір Собору Софії

Архітектура Софійського собору донині вражає відвідувачів розмірами та величчю.

Блакитна мечеть або Мечеть Султанахмет – перша за розміром і одна з найкрасивіших мечетей Стамбулу. Вона вважається одним з найвидатніших шедеврів ісламської та світової архітектури.

На фото: внутрішній двір Блакитної мечеті

На фото: інтер'єр Блакитної мечеті

Фото на фоні моста, що з’єднує Європу з Азією під час вечірнього туру на пароплаві протокою Босфор

На фото: ринок Спецій (Мисир Чаршиси) – приклад класичної османської архітектури

Прощання з Туреччиною

На фото: аеропорт ім. Ататюрка у Стамбулі

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 березня 2012 року відбулася церемонія вручення французьких державних дипломів рівня Licence (Бакалавр) студентам - учасникам програми Європейського Союзу TEMPUS проекту MODEP («Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін»).

Вітаємо студентів нашої академії

Ірину Рогальську
Наталю Гнат
Юлю Бегай.

Особливу значущість цій події надала присутність на ній високоповажних гостей із Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, дипломатів Посольства Франції в Україні, представника Національного Темпус-офісу в Україні, а також представників ЗМІ.


ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!!!

У рамках п’ятого конкурсу Програми Темпус IV до кінцевого списку проектів, рекомендованих до фінансування Європейським Союзом, включено проект № 530621-TEMPUS-1-2012-BG-TEMPUS-JPGR La MANCHE: Leading and Managing Change in Higher Education (Ла МАНШ: Лідерство та управління змінами у сфері вищої освіти) за участю Львівської комерційної академії.

Підписано меморандум…

В рамках налагодження міжнародних відносин Львівської комерційної академії із зарубіжними вищими навчальними закладами, відбулася робоча зустріч з обговорення напрямів і форм співробітництва з Європейським університетом Кіпра, підписано меморандум щодо участі студентів академії у різних навчальних програмах, у тому числі і у програмі Erasmus Mundus. У меморандумі передбачені можливості для 2 студентів навчатись безкоштовно (за конкурсним відбором) та для 5 – з 50% знижкою, за винятком витрат на проживання і харчування. Розглядається можливість запровадження дистанційного навчання та отримання двох дипломів за такою ж технологією, як з французьким університетом Овернь-Клермонт1.

Детальніше про Європейський університет Кіпра та умови навчання можна дізнатись із каталогу нижче:

EUC Brochure Russian March 2012

2012-2013 PRICING

Спільний студентський семінар…

На базі Львівської комерційної академії спільно з партнерським ВНЗ - Вищою школою управління і адміністрації у Замості (Республіка Польща) за участю 36 студентів із ВШУА проведено студентський семінар з проблем регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції.

На фото: студенти з Вищої школи управління і адміністрації у Замості

На фото із доповіддю виступає студентка ЛКА, голова студентського наукового товариства факультету міжнародних економічних відносин Іванишин Оля

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У вищій економічній школі ALMAMER (Варшава, Республіка Польща) - давньому партнері академії - на урочистому засіданні Сенату відбулося вручення ректору Львівської комерційної академії професору Івану Копичу звання і диплому Почесного професора за „Великий внесок в організацію освіти в Україні, дбаючи про високі стандарти в галузі викладання та розвиток наукових контактів між Польщею та Україною”.

На фото: ректор вищої економічної школи ALMAMER проф. Януш Мерський вручає ректору Львівської комерційної академії проф. Івану Копичу диплом Почесного професора.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Французький аташе відвідав Академію та пообіцяв повернутись з новим проектом для студентів-економістів

Всій Україні відомо, що завдяки різноманіттю вишів, що знаходяться на його території, Львів має реноме справді студентського міста. Відтак Львівська комерційна академія, що є правонаступником колишнього Торгово-економічного інституту, продовжує традицію підготовки фахівців, які по її закінченні посідають гідне місце у структурах та інституціях Львова, регіону і не тільки...

Не останнє місце при цьому відводимо діючій угоді між ЛКА та Університетом Овернь-Клермон 1 (м. Клермон-Ферран, Франція), згідно з якою студенти, паралельно із навчанням в Академії, навчаються за європейською (французькою) системою й отримують диплом європейського, в нашому випадку французького, університету. Адже, як показує досвід, студенти, які мають можливість навчатись або ж стажуватись на підприємствах європейських країн, набувають не лише кваліфікації, але й отримують більшу впевненість у своїх знаннях та навиках, що в майбутньому, без сумніву, відображається на ефективності пошуку місця праці та їх подальшій професійній кар'єрі.

В межах планового візиту до Львова у грудні 2012 року Львівську комерційну академію відвідали аташе з питань університетського і наукового співробітництва Посольства Франції в Україні пан Тьєрі Дорн, та пані Ольга Дорош, координатор програм мережі CampusFrance в Україні.

В ході зустрічі з першим проректором академії проф. Петром Куциком, начальником відділу міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку Тетяною Штанько, та директором центру європейських мов ЛКА, викладачем кафедри іноземних мов Наталією Демчук, було обговорено існуючі та бажані спільні французько-українські навчально-освітні проекти. Пан Дорн, зокрема, відзначив активну участь Академії у проекті європейського союзу TEMPUS MODEP, координатором якої від ЛКА є пані Т. Штанько, та позитивні результати його реалізації.

Зі свого боку професор П. Куцик запевнив у потенційних можливостях та бажанні Академії і надалі підтримувати й розвивати цей перспективний напрямок співпраці з Посольством Франції в Україні та навчальними закладами Франції.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 лютого-1 березня у м. Братіслава (Словаччина) відбувся міжнародний освітній семінар, у якому взяли участь представники Львівської комерційної академії - начальник відділу міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку Тетяна Штанько та менеджер відділу Уляна Щурко. Метою семінару було надати можливість різним навчальним закладам Європи налагодити двосторонню та багатостронню співпрацю у науково-освітній сфері. Пріоритетами зустрічі були проекти Еразмус Мундус і Темпус із заохоченням представників ВНЗ до об'єднання зусиль у спільних програмах, консорціумах для розвитку студентської та викладацької мобільності. Серед ключових доповідачів були керівники освітніх інституцій з Австрії, Угорщини, Словенії, Словаччини, Німеччини та Бельгії.

На фото: Уляна Щурко - менеджер відділу міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 квітня 2013 року о 10.45 за центральноєвропейським часом буде транслюватися веб-конференція по проекту Leading and Managing Change in Higher Education (Ла МАНШ - Лідерство та управління змінами у сфері вищої освіти), що відбуватиметься у Великобританії за допомогою Flash Media Server.

25 квітня 2013 року о 10.30 – трансляція перших двох виступів.

Посилання: http://lamanche.ucb.ac.uk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В межах реалізації проекту Темпус № 530621-TEMPUS-1-2012-BG-TEMPUS-JPGR La MANCHE: Leading and Managing Change in Higher Education (Ла МАНШ: Лідерство та управління змінами у сфері вищої освіти) працівники і викладачі Львівської комерційної академії (Тетяна Штанько - начальник відділу міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку, Юлія Полякова – доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Руслан Лупак – доцент кафедри економіки підприємства) у термін з 22 до 25 жовтня 2013 року приймали участь у науково-практичних тренінгах, що відбувалися на базі Політехнічного інституту у м. Браганса (Португалія).

Серед учасників заходу були представники навчальних закладів - учасників проекту з Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, України, Болгарії, Франції, Греції, Великої Британії та Португалії.

Порядок денний зустрічі містив ключові виступи з тематики лідерства та управління змінами у вищій освіті, пленарні сесії, робочі групи, дискусії, та обговорення. В межах передбачених заходів Ю. Полякова виступила з доповіддю на тему “Конкуренція на ринку освітніх послуг: виклики для Львівської комерційної академії”, у якому охарактеризувала сучасні тенденції на ринку освітніх послуг України та розкрила позитивний досвід академії у сфері міжнародного співробітництва, зокрема, реалізації програм отримання студентами двох дипломів згідно угод із європейськими університетами, що спрямовано на підвищення привабливості та посилення конкурентних переваг Львівської комерційної академії на вітчизняному ринку освітніх послуг.

Протягом періоду перебування учасники тренінгів ознайомилися із досвідом щодо створення навчальними закладами нових структур, практичними засадами стратегічного планування у навчальних закладах, планами модернізації європейської системи вищої освіти, практичними аспектами розвитку ефективних навичок комунікації, соціальною відповідальністю організацій. Серед тренерів – представники наукових та навчальних закладів Греції, Португалії, Великобританії, Болгарії та Франції. Під час презентацій основних положень лектори ініціювали дискусії і обговорення основних моментів з досліджуваної проблематики серед учасників заходу.

Також відбулися збори координаторів проекту від навчальних закладів-учасників, під час яких обговорювалися актуальні питання подальшої реалізації проекту, плани та принципи виконання завдань щодо здійснення наступних етапів та розповсюдження інформації про проект на різних рівнях.

Під час зустрічі учасники мали можливість ознайомитися із особливостями навчального процесу на базі приймаючого закладу, культурою та місцевими традиціями, налагодити перспективні контакти із представниками навчальних закладів країн ЄС та інших країн-учасниць.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 квітня 2014 року в конференц-залі Львівської комерційної академії відбувся тренінг «Мотивація навчальної діяльності», проведений доцентом кафедри міжнародних економічних відносин Юлією Поляковою. Тренінг пройшов в межах міжнародного проекту La Manche «Лідерство та управління змінами у вищій освіті» програми Tempus. Тренінг є частиною циклу з чотирьох заходів, які висвітлюють ключові проблеми вищої освіти в сучасних умовах, зокрема стосуються актуальних проблем лідерства та управління змінами, в тому числі мотивації, оцінювання та якості викладання у ВНЗ.

Учасниками тренінгу були викладачі, працівники, студенти Львівської комерційної академії та представники інших навчальних закладів - Львівської національної академії мистецтв, Регіонального філіалу національного Інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет". Загалом в заході взяли участь 38 осіб. З вступним словом виступили начальник відділу міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку Тетяна Штанько та перший проректор професор Петро Куцик.

У тренінгу висвітлено питання мотивів та їх класифікації, ставлення студентів до навчання, їх професійна мотивація, застосування різноманітних прийомів мотивації та стимулювання в навчальній діяльності.

Було розкрито такі основі мотиви до навчання у сучасних студентів, як соціальні, спонукальні - пізнавальні, професійно-ціннісні та меркантильні, обговорення яких спричинило жваву дискусію представників старшого та молодшого поколінь.

Особливе зацікавлення аудиторії викликало питання пошуків адекватних шляхів стимулювання сучасного студента, які повинні бути різноманітними, комплексними та індивідуальними. Автор тренінгу виділила такі з них: стимул довіри, інтересу, пріоритету, важливості, професії, часу і швидкості, контролю, оцінки, посильної важкості, відповідальності, - серед яких кожен зі студентів знайшов для себе найбільш відповідний.

По завершенні тренінгу відбулося оцінювання викладу, цінності теми та представленого матеріалу, а також коментарі, зауваження та дискусія між учасниками. Серед студентів найбільшої підтримки набули висловлені побажання розширення міжнародної співпраці та участі в проектах, подібних до LaManche, програмах Tempus та Erasmus Mundus, що дають їм реальну можливість випробовувати свої знання та вміння і є найкращим способом мотивації до активного та успішного навчання.

Головна
© 2011-2014 ЛКА. Всі права захищено.