Відділ міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку


Навчальні програми, проекти

Конкурс на отримання стипендій на навчання/стажування у рамках програми Erasmus+:

- у Вроцлавському економічному університеті (м. Вроцлав, Польща)

- в університеті Пардубіце (м. Пардубіце, Чехія)

- в університеті Дебрецена (м. Дебрецен, Угорщина)

Львівський торговельно-економічний університет є партнером проекту програми «Еразмус+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Вроцлавським університетом, з університетом Пардубіце та університетом Дебрецена, які фінансує Європейський Союз та Національні Агенції Агенції Еразмус Плюс.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

Відповідно до умов проекту студенти II та III курсів, студенти I курсу магістратури та аспіранти ЛТЕУ мають можливість навчатися у партнерському університеті упродовж 5 місяців у другому семестрі 2016/2017 н.р.

у Вроцлавському економічному університеті (м. Вроцлав, Польща) за напрямом Business Studies/Economics - 2 студенти, 2 викладачі (по п'ять днів), 3 адміністративні працівники (по п'ять днів);

в університеті Пардубіце (м. Пардубіце, Чехія) за напрямами Business administration, Economics, Information and Communication Technologies/Computing Science - 12 студентів, 1 аспірант;

в університеті Дебрецена (м. Дебрецен, Угорщина) за напрямом Law - 1 аспірант.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
– бути студентом (кою)/аспірантом (кою) університету;
– володіти англійською мовою не нижче рівня В1.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно
на Вроцлавський університет до 5 грудня 2016 року (включно)
на університет Пардубіце до 28 листопада (включно)
на університет Дебрецена до 5 грудня 2016 року (включно)

подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
- резюме/ СV (формат Europass);
- фотокопію закордонного паспорту;
- довідку про навчання в ЛТЕУ;
- підписаний студентом/аспірантом та координатором академічної мобільності від факультету (деканом) план навчання (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) у партнерському університеті Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);
- для студентів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті; для магістрів – оригінал та завірений переклад англійською мовою диплому бакалавра та додатку до диплома (див. зразки); для аспірантів – оригінал та завірений переклад англійською мовою дипломів бакалавра, магістра та додатку до дипломів (див. зразки);
- сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови з мокрою печаткою в деканаті;
- мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).
- для аспірантів – план дослідження (максимальний обсяг – 2 сторінки формату А4);

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання

у Вроцлавському економічному університеті:

http://www.ue.wroc.pl/international_cooperation/8956/courses_offer_2016_2017.html

в університеті Пардубіце:

http:www.upce.cz/english/study/exchange-programmes/ects-catalogue/courses-economics-faculty.html?fakulta=E&rok=2016

в університеті Дебрецена:

http://mobi.unideb.hu/

Аплікаційні форми та інші документи для

університету Пардубіце шукати за посиланням
http://www.upce.cz/english/study/exchange-programmes/application-forms.html

для Вроцлавського економічного університету

Language-Assessment-Sheet

UW_Application_For_Admission

UW_Learning_Agreement

UW_Transcript_of_Records

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;
– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.lute@gmail.com

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про

Вроцлавський економічний університет: http://www.ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/biznes/7714/information_for_incoming_students.html

університет Пардубіце: http://www.uni-pardubice.eu

університет Дебрецена: http://mobi.unideb.hu

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛТЕУ за такими критеріями:
– академічна успішність (50%);
– знання іноземної мови (30%);
– мотивація (10%);
– суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Відбір аспірантів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛТЕУ за такими критеріями:
– академічний профіль – оцінка позицій СV (30%);
– знання іноземної мови (30%);
– план навчання, мотиваційний лист (20%);
– лист підтримки від приймаючої сторони (20%).

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам та аспірантам, які ще не брали участь у програмі мобільності Еразмус+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Відповідно до умов проекту викладачі та адміністративні працівники ЛТЕУ мають можливість пройти стажування у Вроцлавському економічному університеті впродовж 5 днів у другому семестрі 2016/2017 н. р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
– бути викладачем (кою) або адміністративним працівником ЛТЕУ;
– володіти англійською або польською мовою не нижче рівня B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 5 грудня 2016 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
- резюме/СV (формат Europass);
- фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
- довідку з місця роботи;
- підписаний викладачем та проректором з наукового співробітництва план стажування у Вроцлавському економічному університеті (Mobility Agreement);
- сертифікат про підтвердження знання англійської або польської мови не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови (завідувача кафедри) з мокрою печаткою в деканаті;
- мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно:
– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;
– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.lute@gmail.com

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Інформація про Вроцлавський економічний університет: http://www.ue.wroc.pl

УВАГА! Для участі аспірантів та викладачів ЛТЕУ у програмах академічної мобільності обов’язковим є встановлення попереднього контакту із приймаючим професором / кафедрою / науковим центром / неакадемічним підрозділом (окрім staff training weeks). Встановлення такого контакту є особистою відповідальністю аспіранта чи викладача університету (відділ міжнародних зв’язків може надати консультаційну допомогу).

Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Відбір викладачів та адміністративних працівників, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть проректор з науково-педагогічної роботи та наукової співпраці, представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори від факультетів та представники факультетів іноземних мов за такими критеріями:
– академічний профіль – оцінка позицій СV (40%);
– знання іноземної мови (20%);
– план викладання/cтажування (20%);
– лист підтримки від приймаючої сторони (20%).

Перевага надаватиметься лекторам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ у Львівському торговельно-економічному університеті.

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

-------------------

До уваги викладачів та студентів Львівської комерційної академії, які бажають взяти участь у програмах стажування або навчання у вищих навчальних закладах ЄС згідно проекту Erasmus Mundus, що реалізується академією!

ПРОЕКТ

Erasmus Mundus Broadening Educational Opportunities - EMBER
Розширення освітніх Можливостей ERASMUS MUNDUSПРОГРАМА Erasmus Mundus

Erasmus Mundus – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах.

Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – на осередки знань і центри інновацій, програма Erasmus Mundus також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

Проект схвалений Європейською комісією 10 липня 2013 року
Координатор: Університет Севільї (Іспанія)
Співкоординатор: Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі
Тривалість: 15 серпня 2013 р. – 14 червня 2017 р.
Бюджет: 3,090,150 євро
Типи мобільності:
- Бакалаври (34.1%);
- Maгістри (22.5%);
- PhD (15%);
- Post-Doc (8.8%);
- Персонал (19.6%).

Партнерство:
- 3-ті країни: 11 вищих навчальних заклади;
- ЄС: 9 вищих навчальних закладів;
- асоційовані партнери: 4 організації.

Партнери з країн ЄС:

Університет Севільї, Іспанія
Талліннський технологічний університет, Естонія
Університет імені Фрідріха Шиллера в Єні, Німеччина
Університет Венеції, Італія
Університет Салерно, Італія
Вільнюський університет, Литва
Університет в Лодзі, Польща
Лінкопінг університет, Швеція
Мальмо університет, Швеція

Контакти реквізити:

Координатор: ema2ember@us.es
Співкоординатор: erasmus@tsu.ge
Координатор ЛКА: tshtanko@lmail.com
сайт: ember.us.es

За додатковою інформацією звертатися у відділ міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку (вул. Бр. Тершаківців, 2а, кім. 521, тел. 295-85-54).

TEMPUS MODEP (Modernisation et Developpement de cours Professionnalises) ETJ – JP – 00408-2008

Проект фінансується Європейською Комісією

З січня 2009 р. в рамках міжрегіональної програми Європейського сусідства та партнерства ЄС Львівська комерційна академія бере участь у проекті TEMPUS MODEP (Modernisation et Developpement de cours Professionnalises) ETJ – JP – 00408-2008.

Коротка характеристика проекту:

Тривалість:

січень 2009 р. – грудень 2011 р.

Консорціум:

1. Університет Овернь-Клермон 1 (Франція).

2. Університет м. Порто (Португалія).

3. Західний університет м. Тімішоара (Румунія).

4. Університет “Овідіус” м. Констанца (Румунія).

5. Київський національний торговельно-економічний університет (Україна).

6. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського (Україна).

7. Полтавський університет споживчої кооперації України (Україна).

8. Львівська комерційна академія (Україна).

9. Маріупольський державний гуманітарний університет (Україна).

10. Економічна академія Молдови (Молдова).

11. Кагульський державний університет “В.Р. Хаздеу” (Молдова).

12. Балтський державний університет (Молдова).

13. Білорусько-російський університет м. Могильов (Білорусь).

14. Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини (Білорусь).

15. Університет Шуаіб Дукалі м. Ель-Жадід (Марокко).

Цільова група:

Студенти рівня “Бакалавр”.

Метою програми є запровадження загальних професійних курсів Лісанс (L3) і Мастер (М1 і М2) в сфері менеджменту, адаптованих до потреб професійної підготовки в університетах Білорусі, Молдови, Марокко і України в області менеджменту підприємств і адміністративних закладів, що відповідають Болонському процесу.

По завершенню курсів видаватимуться український та французький дипломи за спеціальностю “Менеджмент”.

Напрями діяльності за проектом:

- розробка нових навчальних курсів;

- підготовка університетських кадрів (викладачів, адміністраторів, техніків) для кращої професіоналізованої педагогіки;

- оснащення університетів необхідним обладнанням (матеріальна база, програмне забезпечення, оснащення лекцій і т.д.), для того, щоб навчання відповідало міжнародним стандартам.

Завдання проекту:

- отримання двох дипломів (українського і французького);

- підвищення рівня професійної підготовки студентів;

- забезпечення мобільності студентів та викладачів, відповідно до Болонського процесу.

Для реалізації проекту базовим було обрано факультет “Міжнародні економічні відносини” та спеціальність “Міжнародні економічні відносини”.

В процесі реалізації проекту досягнуто високих результатів. Так, відзначено зближення програм навчання вищих навчальних закладів країн-учасниць, налагоджено здійснення спільного курсу навчання і підготовки висококваліфікованих кадрів в області менеджменту підприємств і органів державної влади, встановлені партнерські відносини між університетами країн Євросоюзу та країн-партнерів.

Одним із найважливіших результатів реалізації проекту є можливість отримання студентами Львівської комерційної академії двох дипломів, про що укладена угода із університетом Овернь-Клермон-1 (Франція). Студенти навчаються за європейською програмою і отримують французький диплом бакалавра після трьох навчання та диплом магістра – після п’яти років навчання із спеціальностей „Менеджмент державного підприємства” або „Менеджмент приватного підприємства”.

Протягом 2009-2012 років у проекті приймали участь:

2009/2010 рівень L3 - 3 студентів,

2010/2011 рівень M1 - 4 студентів, L 3 - 5 студентів,

2011/2012 M 2 - 3 студентів, L 3 - 1 студент.

На сьогодні студенти академії закінчили повний цикл навчання за рівнями LICENCE 3 (бакалавр), MASTER 1, MASTER 2 (два роки магістерської програми) за європейською програмою та отримали дипломи французького університету. Усі витрати, пов’язані з навчанням, покривались коштами проекту.

За кошти проекту п’ятеро представників академії пройшли стажування в університеті Овернь-Клермонт1, протягом якого проводилися семінари, присвячені особливостям організації теоретичної та практичної підготовки студентів, зміцненню співпраці з підприємствами та ін.

Завдяки отриманій технічній допомозі, у навчальному процесі використовуються сервер, новий комп’ютерний клас, програмне забезпечення з ряду дисциплін та програми з ділових управлінських ігор (Tell me more (English, French), Logiciel Ciel, Mondial Manager, Shadow Manager), надані академії в рамках проекту, наявність платформи Claroline дозволяє застосовувати дистанційне навчання, про що підписана угода з Університетом Овернь-Клермонт-1.

Координатор проекту від ЛКА:

Штанько Тетяна Михайлівна

Тел.: (+38-032) 295-85-54,

e-mail: tshtanko@gmail.com , shtanko@lac.lviv.ua


Лідерство та управління змінами у вищій освіті

530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR

Коротка назва проекту: La MANCHE

Багатонаціональний спільний проект

Пріоритет – Реформування університетського врядування
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015 (36 місяців)

Мета проекту:

 • Визначити існуючі лідерські навички та управлінські моделі у ВНЗ країн-партнерів.
 • Проаналізувати на інституціональному рівні ефективні методики кооперації зі змінами, які сприяють модернізації.
 • Впровадити систему ефективних управлінських змін європейських ВНЗ у ВНЗ країн-партнерів.
 • Створити трансформаційний лідерський потенціал керівництва вищої ланки у ВНЗ країн-партнерів.
 • Сприяти транснаціональному співробітництву та спільному вирішенню проблем серед експертів, менеджерів країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті, а також активізувати лідерські ініціативи серед студентів.
 • Розвивати і підтримувати контекстно-залежну стратегію для управління змінами, що сприяють модернізації, у вищій освіті в країнах-партнерах.

Склад партнерства

Координатор:

Міжнародний Університетський Коледж (м. Добрич, Болгарія)

Європейські партнери:

 • Університет Фессалії (м. Волос, Греція)
 • Вищий національний інститут агрономії, харчування та навколишнього середовища – АгроСюп Діжон (м. Діжон, Франція)
 • Політехнічний інститут Браганса (м. Браганса, Португалія)
 • Університетський коледж Бірмінгему (м. Бірмінгем, Велика Британія)
 • Клевечеррі.ком (м. Бірмінгем, Велика Британія)

Країни-партнери

 • Державний аграрний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
 • Гаварський державний університет (м. Гавар, Вірменія)
 • Державний інженерний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
 • Єреванський державний університет (м. Єреван, Вірменія)
 • Белоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь)
 • Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Білорусь)
 • Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого (м. Гомель, Білорусь)
 • Вітебський державний технологічний університет (м. Вітебськ, Білорусь)
 • Кавказький університет (м. Тбілісі, Грузія)
 • Навчальний університет Горі (м. Горі, Грузія)
 • Міжнародний чорноморський університет (м. Тбілісі, Грузія)
 • Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)
 • Комратський державний університет (м. Комрат, Республіка Молдова)
 • Молдовський державний університет (м. Кишинів, Республіка Молдова)
 • Державний аграрний університет Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова)
 • Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (м. Бєльці, Республіка Молдова)

Партнери з України

 • Національний координатор – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ)
 • Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси)
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
 • Львівська комерційна Академія (м. Львів)
 • Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)
 • Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)
 • Одеський національний економічний університет (м. Одеса)

Очікувані результати проекту

- на інституціональному рівні:

 • Самооцінка і зовнішній аналіз лідерських та управлінських навичок і моделей у ВНЗ країн-партнерів.
 • Розробка програми та рекомендаційних матеріалів з лідерства та управлінських змін.
 • Зміцнення потенціалу молодих лідерів і жінок-лідерів.

- на національному рівні:

 • Вивчення процесу модернізації вищої освіти у країнах-партнерах і його впливу на ВНЗ.
 • Визначення ефективних європейських моделей у галузі лідерства та управлінських змін.
 • Проведення тренінгів з лідерства та управлінських змін, організація місцевих тренінгів, які спрямовані як на керівників, так і на адміністраторів ВНЗ країн-партнерів.
 • Організація національних конференцій з тематики змін, які сприяють модернізації у країнах-партнерах.
 • Розвиток Стратегії для Управлінських змін у вищій освіті у країнах-партнерах.

- на міжнародному рівні:

 • Сприяння транснаціональному співробітництву лідерів європейських ВНЗ і ВНЗ країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті за допомогою віртуального науково-дослідного інституту.

Детальніше: http://www.lamanche-tempus.eu

Координатор проекту від ЛКА:

Штанько Тетяна Михайлівна

Тел.: (+38-032) 295-85-54,

e-mail: tshtanko@gmail.com , shtanko@lac.lviv.ua

 

Головна
© 2011-2013 ЛКА. Всі права захищено.

BLGroup - розробка та просування сайтів.