Відділ міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку


ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ`ЯЗКІВ

Штат відділу:

Начальник відділу – Штанько Тетяна Михайлівна, вул. Братів Тершаковців, 2а (кімн. 521), тел. 295-85-54

Заступник начальника відділу – Полякова Юлія Володимирівна

Менеджер проектів – Щурко Уляна Василівна

Менеджер з питань європейської інтеграції – Височанська Оксана Василівна

Відділ міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку (ВМЗі СР) Львівської комерційної академії:

• координує і здійснює обмін інформацією, встановлює зв'язок з іноземними освітніми й науковими інституціями, видатними науковими та політичними діячами, відомими вченими, професорами і лекторами;

• підтримує бази даних іноземних студентів та викладачів, а також викладачів та студентів академії , що виїздять за кордон за обміном, у відрядження та на стажування;

• інформує підрозділи академії про міжнародні освітні організації, програми, фонди, а також про участь студентів, науковців, молодих спеціалістів в конкурсах на здобуття стипендій та грантів;

• підтримує базу даних програм обміну;

• здійснює переклад кореспонденції, яка надходить до академії та кореспонденції, яка направляється за кордон;

• консультує іноземних викладачів та студентів з питань академічного життя та умов проживання на Україні, оформляє запрошення, веде реєстраційно-візову роботу;

• здійснює прийом офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців (підготовка наказів та програм перебування, поселення);

• готує проекти Угод про співпрацю з навчальними закладами зарубіжних країн;

• готує звіти про міжнародну діяльність академії у Міністерство освіти України, Управління освіти Львівської області;

• веде координаційну роботу в межах проектів, що виконуються в академії, підтримує контакти з фондами та місіями, що працюють в Україні;

• забезпечує реалізацію спільних наукових проектів академії із зарубіжними науковими центрами та участь академії у багатосторонніх проектах за міжнародними грантами з залученням науковців, аспірантів, викладачів та студентів академії; забезпечує організацію зустрічей ректорату академії та інших уповноважених осіб з представниками іноземних навчальних закладів, суб’єктів господарювання та міжнародних організацій; збирає та аналізує інформацію про пропоновані гранти міжнародних організацій, вищих закладів освіти зарубіжних країн, готує інформативні резюме про Львівську комерційну академію;

• встановлює зв’язки та організовує різні форми співробітництва з кооперативними навчальними закладами зарубіжних країн та організаціями Міжнародного кооперативного альянсу, іншими неурядовими організаціями, які займаються проблемами кооперативного руху.

 

Головна
© 2011-2013 ЛКА. Всі права захищено.

BLGroup - розробка та просування сайтів.