Відділ міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку


Діяльність

Проекти, що успішно реалізовані:

“Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін” (MODEP) 144920-TEMPUS-2008-FR-JPCR під керівництвом французького університету Овернь-Клермонт 1” (м. Клермон-Ферран) у період з 15січня 2009 року до 14 січня 2013 року у складі консорціуму із 16 вищих навчальних закладів країн ЄС та СНД

Мета проекту - запровадження загальних професійних курсів Лісанс (L3) і Мастер (М1 і М2) в сфері менеджменту, адаптованих до потреб професійної підготовки в університетах України, Білорусі, Молдови та Марокко відповідно до Болонського процесу.

Завдання:

- отримання двох дипломів (українського і французького зі спеціальності “Менеджмент”),

- підвищення рівня професійної підготовки студентів по двох напрямах: “Менеджмент приватного підприємства” та “Менеджмент державного підприємства”,

- забезпечення мобільності студентів та викладачів відповідно до Болонського процесу.

Для реалізації проекту базовим було обрано факультет “Міжнародні економічні відносини” та напрям підготовки “Міжнародні економічні відносини”.

В рамках проекту відзначено зближення програм навчання вищих навчальних закладів країн-учасниць, налагоджено здійснення спільного курсу навчання і підготовки висококваліфікованих кадрів в області менеджменту підприємств і органів державної влади, встановлені партнерські відносини між університетами країн Євросоюзу та країн-партнерів.

Одним із найважливіших результатів реалізації проекту є можливість отримання студентами Львівської комерційної академії двох дипломів, про що укладена угода із університетом Овернь-Клермон1 (Франція). Студенти навчаються за європейською програмою і отримують французький диплом бакалавра після трьох навчання та диплом магістра – після п’яти років навчання із спеціальностей “Менеджмент державного підприємства” або “Менеджмент приватного підприємства”.

Усі витрати, пов’язані з навчанням, покривались коштами проекту. За кошти проекту п’ятеро представників академії пройшли стажування в університеті Овернь-Клермонт1, протягом якого проводилися семінари, присвячені особливостям організації теоретичної та практичної підготовки студентів, зміцненню співпраці з підприємствами та ін.

Завдяки отриманій технічній допомозі, у навчальному процесі використовуються сервер, новий комп’ютерний клас, програмне забезпечення з ряду дисциплін та програми з ділових управлінських ігор (Tell me more (English, French), Logiciel Ciel, Mondial Manager, Shadow Manager), надані академії в рамках проекту, наявність платформи Claroline дозволить у найближчій перспективі застосовувати дистанційне навчання, про що підписана угода з Університетом Овернь-Клермонт1.

Найважливішим результатом реалізації проекту є реалізація можливості для студентів Львівської комерційної академії протягом навчання отримати два дипломи: вітчизняного та європейського зразків.

Проекти, що реалізуються:

Лідерство та управління змінами у вищій освіті La MANCHE (530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015 (36 місяців)

Координатор: Міжнародний Університетський Коледж (м. Добрич, Болгарія)

Країни-партнери: Греція, Франція, Португалія, Велика Британія, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова

Загальна мета проекту полягає у сприянні модернізації вищої освіти з розвитку управлінського потенціалу ВНЗ країн-партнерів і початку тривалого діалогу про реформи між відповідними зацікавленими групами.

Конкретними цілями є:
1) окреслити навички лідерства та моделей управління у ВНЗ з метою виявлення сфер нарощування потенціалу;
2) розширювати середовище модернізаційних процесів, в якому розвивається навчальний заклад, і аналізувати місцеві тенденції і зміни на інституційному рівні;
3) передавати успішні практики управління і моделі лідерства та запровадження змін від ВНЗ ЄС до інших ВНЗ;
4) розвивати лідерський потенціал керівництва та управлінського персоналу ВНЗ;
5) залучати лідерів ВНЗ ЄС та з-поза його меж до інтерактивного навчання в області управління вищою освітою;
6) забезпечити платформу для діалогу та поглиблення взаємодії між ВНЗ та іншими ключовими зацікавленими сторонами, зокрема, для стимулювання ініціатив серед студентів;
7) розробляти і просувати стратегії керівництва та управління змінами у сфері вищої освіти в регіоні;
8) підвищувати обізнаність про модернізаційну політику європейських ВНЗ і необхідність реформування вищої освіти у ВНЗ країн-партнерів.

Очікувані результати проекту:

- на інституціональному рівні:

Самооцінка і зовнішній аналіз лідерських та управлінських навичок і моделей у ВНЗ країн-партнерів; розробка програми та рекомендаційних матеріалів з лідерства та управлінських змін; зміцнення потенціалу молодих лідерів і жінок-лідерів.

- на національному рівні:

Вивчення процесу модернізації вищої освіти у країнах-партнерах і його впливу на ВНЗ; визначення ефективних європейських моделей у галузі лідерства та управлінських змін; проведення тренінгів з лідерства та управлінських змін, організація місцевих тренінгів, які спрямовані як на керівників, так і на адміністраторів ВНЗ країн-партнерів; організація національних конференцій з тематики змін, які сприяють модернізації у країнах-партнерах; розвиток Стратегії для Управлінських змін у вищій освіті у країнах-партнерах.

- на міжнародному рівні:

Сприяння транснаціональному співробітництву лідерів європейських ВНЗ і ВНЗ країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті за допомогою віртуального науково-дослідного інституту.

Erasmus Mundus Broadening Educational Opportunities - EMBER Розширення можливостей Erasmus Mundus у сфері освіти спільно з університетом Севільї (Іспанія)

Очікувані результати:

- започаткування партнерства між академією та університетами країн ЄС та країн-партнерів з метою обміну студентами та науково-педагогічними кадрами;

- організація та впровадження структурованих механізмів мобільності між країнами партнерами;

- надання стипендій різної тривалості для студентів, викладачів, науковців:

- для студентів, які вже отримали базову вищу освіту, можливість отримати європейський диплом магістра після навчання за кордоном;

- для аспірантів підготовка дисертації в університеті-партнері протягом двадцяти місяців;

- для викладачів, наукових співробітників можливість пройти стажування або виконати науковий чи методичний проект протягом 1-6 місяців в залежності від проекту;

- розробка нових курсів дисциплін;

- можливість слухати лекції видатних викладачів з Європи, що приїжджатимуть по обміну для отримання корисного досвіду викладання;

- для українських викладачів можливість читати лекції у відомих університетах-партнерах;

- досягнення якісно нового рівня інтеграції наукових досліджень, освіти та практичної педагогічної діяльності;

- суттєве підвищення ефективності підготовки фахівців засобами освітнього інформаційного середовища в світлі вимог Болонського процесу та входження України в Європейський освітній простір;

 

Головна
© 2011-2013 ЛКА. Всі права захищено.

BLGroup - розробка та просування сайтів.